Hållbara leksaker

Till skillnad från leksaker är orden ekologi och hållbarhet mer och mer vanliga i den vardagliga diskussionen såväl som i den politiska debatten. Hållbar utveckling är ett vidare begrepp som innefattar bland annat miljötänkande och ekologiska frågor. Att leksaker kan vara ekologiska har vi alla fått uppleva på ett mycket positivt vis.

Affärer och leksaker

Hållbarhet gällande leksaker är däremot ett uttryck vi närmast vill förknippa med att leksakerna i första hand inte går sönder. Att de håller helt enkelt. Så om man säger hållbara leksaker eller hållbara ekologiska leksaker blir nog de flesta föräldrar glada. En leksak som håller får indirekt även en förälders plånbok att hålla längre. För att inte tala om barnens lycka. Men vad är då den här nya hållbarheten som hör mer till det ekologiska tänket till?

Dubbelt hållbart. Dubbelt så bra för miljön.

Den delen av den hållbara utvecklingen som är den ekologiska är starkt förbunden med en miljöplan. En plan som alla företag försöker hålla så att man går åt samma håll. Även företag som tillverkar eller säljer leksaker kan ha en plan för hållbar utveckling. En leksak från ett sådant företag kan alltså med all rätt lika gärna kallas en ekologisk leksak som en hållbar leksak. Och i det senare fallet är det alltså förhoppningsvis en leksak som är hållbar i ordets båda bemärkelser. Man kan även se det från det andra hållet. Om en leksakstillverkare ser till att hålla hög kvalité på en leksak håller den ju längre. Om den håller längre är den bra för miljön. Vilket alltså gör den till en ekologiskt hållbar leksak.